Vendime datë 02.02.2021

Vendim-nr-38-02.02.2021PËR MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR VENDET VAKANTE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-39-02.02.2021PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË PROKURORIT GJERGJI CEKA PËR LËVIZJE PARALELE NË POZICIONIN E PROKURORIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN.
Vendim-nr-40-02.02.2021PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË PROKURORIT PËRPARIM VUKAJ PËR LËVIZJE PARALELE NË POZICIONIN E PROKURORIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË.