NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PROÇEDURËN E KONKURIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË MESËM DREJTUES