Vendime datë 16.02.2021

vendim nr 43PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 44PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 45PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 46PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 47PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES FLORA REKA
vendim nr 48PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DRITAN GINA
vendim nr 49PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ÇLIRIM SINO
vendim nr 50PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BINAS NINA
vendim nr 51PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALFRED SHEHU
vendim nr 52PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALBERT KULIÇI