VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 16.02.2021

Posted
vendim nr 43 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 44 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 45 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 46 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 47 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES FLORA REKA
vendim nr 48 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DRITAN GINA
vendim nr 49 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ÇLIRIM SINO
vendim nr 50 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BINAS NINA
vendim nr 51 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALFRED SHEHU
vendim nr 52 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALBERT KULIÇI