Vendime datë 12.03.2021

vendim-nr-53-12.03.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN RITA GJATI, KANDIDATE PËR POZICIOMN E DREJTUESIT NË PROKURORITË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KRUJË DHE KUKËS
vendim-nr-54-12.03.2021PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
vendim-nr-55-12.03.2021PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
vendim-nr-56-12.03.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORES ELIZABETA IMERAJ, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË
vendim-nr-57-12.03.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORIT KRESHNIK AJAZI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN
vendim-nr-58-12.03.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E DREJTUESIT PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT