Vendime datë 26.03.2021

Vendim nr 67PËR UDHËZIMET E PËRBASHKËTA MIDIS MINISTRIT TË BRENDSHËM, MINISTRIT TË DREJTËSISË DHE KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË.
Vendim nr 68PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim nr 69PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 70PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim nr 71PËR CAKTIM E ZNJ. ELIZABETA IMERAJ, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË
Vendim nr 72PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 73PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 74PËR CAKTIM E Z. KRESHNIK AJAZI, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN