Vendime datë 31.03.2021

vendim nr 81PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ PROKURORIT BUJAR MEMIA
vendim nr 82PËR MIRATIMIN E KOMENTEVE DHE KUNDËRSHTIMEVE NDAJ RAPORTIT TË VLERËSIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR, NË VITIN AKADEMIK 2021 -2022, PROFILI PROKUROR, TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
vendim nr 83PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 320, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 84PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 321, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 85PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 4 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 322, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 86PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 5 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 323, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 87PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 6 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 324, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 88PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 325, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 89PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 326, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 90PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 327, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 91PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 328, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 92PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 329, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 93PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 330, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 94PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 331, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 95PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 332, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 96PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 333, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 97PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR NJË POZICIONIN VAKANT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 334, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 98PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LUSHNJE SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 337, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 99PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KRUJË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 339, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 100PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 341, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 101PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 342, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 102PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 343, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 103PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 319, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË