Vendime datë 14.04.2021

vendim nr 104PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
vendim nr 105PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 106PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 107PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 108PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GENTIAN STOJA
vendim nr 109PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN SHARRA
vendim nr 110PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES RISELDA FISHTA
vendim nr 111PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT HEKTOR MUSHI