Vendime datë 27.04.2021

vendim-nr-112PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-113PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-114PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-115PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-116PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-117PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-118PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-119PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-120PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 121PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 330, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 122PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 331, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 123PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLË SË PARË DURRËS SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 329, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 124PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 332, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 125PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT HYSNI MULAJ
vendim nr 126PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELIDA HOXHAJ
vendim nr 127PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
vendim nr 128MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN ANITA JELLA, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS
vendim nr 129MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN GENT XHOLI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË
vendim nr 130PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 131PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 132PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 133PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim nr 134PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim nr 135PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT
vendim nr 136PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 137PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 138PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 139PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 140PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 141PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 142PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 143PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 144PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 145PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 146PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 147PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 148PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 149PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
vendim nr 150PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR VITIN 2020