Vendime datë 18.05.2021

Vendim nr 153PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 154PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 155PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË
Vendim nr 156PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS
Vendim nr 157PËR CAKTIMIN ME SHORT TË DY ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË POSAÇËM PËR PROCEDURËN E PLOTËSIMIT TË DY VENDEVE VAKANTE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim nr 158
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELONA ALVORA
Vendim nr 159PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ISA JATA
Vendim nr 160MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARTAN SHTRUNGZA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TROPOJË
Vendim nr 161PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN GENTIAN HABAZAJ, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË BERAT
Vendim nr 162PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 163PËR SHPALLJEN E 2 (DY) VENDEVE VAKANTE PËR NGRITJEN NË DETYRË TË PROKURORËVE NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR