Vendime datë 25.05.2021

Vendim nr 164PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN SALI HASA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË
Vendim nr 165PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KAVAJË
Vendim nr 166MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ALBERT MURÇAJ, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SHKODËR
Vendim nr 167PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SAIMIR BAHITI
Vendim nr 168PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË BERAT
Vendim nr 169PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARTAN MADANI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KAVAJË
Vendim nr 170PËR PLOTËSIMIN E POZICIONIT TË KËSHILLTARIT TË ETIKËS, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË ME KOHË TË PJESSHME
Vendim nr 171PËR CAKTIMIN E Z. GENTI XHOLI, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË
Vendim nr 172PËR CAKTIMIN E ZNJ. ANITA JELLA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS
Vendim nr 173PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT