Vendime datë 13.07.2021

vendim nr 228 date 13.07.2021PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
vendim nr 229 date 13.07.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORIT ABAZ MUÇA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË MAT
vendim nr 230 date 13.07.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORIT GENTIAN STOJA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KORÇË
vendim nr 231 date 13.07.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ENDRIT BIMI
vendim nr 232 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 233 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 234 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 235 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 236 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 237 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 238 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 239 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 240 date 13.07.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 241 date 13.07.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT