Vendime datë 23.07.2021

VENDIM Nr.242, Datë 23.07.2021“PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDAËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR”
VENDIM Nr.243, Datë 23.07.2021PËR EMËRIMIN SI PROKURORË NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
VENDIM Nr.244, Datë 23.07.2021PËR EMËRIMIN SI PROKURORË NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
VENDIM Nr.245, Datë 23.07.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.246, Datë 23.07.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.247, Datë 23.07.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.248, Datë 23.07.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.249, Datë 23.07.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.250, Datë 23.07.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT
VENDIM Nr.251, Datë 23.07.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES EDLIRA CUFI
VENDIM Nr.252, Datë 23.07.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ERMIR LELÇI
VENDIM Nr.253, Datë 23.07.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES SILVANA LULE
VENDIM Nr.254, Datë 23.07.2021PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN DHORINA THEODHORI, KANDIDATE PËR PROZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KORCË
VENDIM Nr.255, Datë 23.07.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT
VENDIM Nr.256, Datë 23.07.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
VENDIM Nr.257, Datë 23.07.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR