Vendime datë 23.09.2021

VENDIM Nr. 275, datë 23.09.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARBEN SMAÇI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SHKODËR
VENDIM Nr. 276, datë 23.09.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARBEN DYLA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LUSHNJË
VENDIM Nr. 277, datë 23.09.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN DORINA BEJKO, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË POGRADEC
VENDIM Nr. 278, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. Z. ARBËR DELILAJ
VENDIM Nr. 279, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. ELSA GJELI
VENDIM Nr. 280, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. AULONA HAXHIRAJ
VENDIM Nr. 281, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. ARJETA PLAKU
VENDIM Nr. 282, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. SONILA QERROLLA
VENDIM Nr. 283, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. ORNELA FERHATI
VENDIM Nr. 284, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. HAVA MEMKO
VENDIM Nr. 285, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. BRISIDA LEKA
VENDIM Nr. 286, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. EMA LAZAJ
VENDIM Nr. 287, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. ARISA SHKREPI
VENDIM Nr. 288, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. Z. KRISTI JORGJI
VENDIM Nr. 289, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. OLTA HADUSHAJ
VENDIM Nr. 290, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. BRISELDA ZHUZHI
VENDIM Nr. 291, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. ENKELEJDA MEÇKA
VENDIM Nr. 292, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. RAJMONDA XHELOLLARI
VENDIM Nr. 293, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. Z. RENATO TOSKU
VENDIM Nr. 294, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. ZNJ. GRETA DRENI
VENDIM Nr. 295, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022. Z. MIRJON BRAHIMLLARI
VENDIM Nr. 296, datë 23.09.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES VIOLETA SHKURTA
VENDIM Nr. 297, datë 23.09.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT YLLI PJETËRNIKAJ
VENDIM Nr. 298, datë 23.09.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN GJON FUSHA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR
VENDIM Nr. 299, datë 23.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 300, datë 23.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 301, datë 23.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 302, datë 23.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 303, datë 23.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 304, datë 23.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 305, datë 23.09.2021PËR CAKTIM ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT
VENDIM Nr. 306, datë 23.09.2021PËR CAKTIM ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT
VENDIM Nr. 307, datë 23.09.2021PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
VENDIM Nr. 308, datë 23.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM