Vendime datë 04.10.2021

VENDIM Nr. 30904.10.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES AJOLA PRENÇI
VENDIM Nr. 310-04.10.2021PËR CAKTIMIN E Z. GJON FUSHA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR
vendim-311-dt.-04.10.2021PËR CAKTIMIN E Z. ALBERT MURÇAJ, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SHKODËR
vendim-312-dt.-04.10.2021PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË BERAT NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE
Vendimi-313-dt.-04.10.2021PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË BERAT NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE
vendim-314-dt.-04.10.2021PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LEZHË NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE
vendim-315-dt.-04.10.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendimi-316-dt.04.10.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022ZNJ. VALBONA VERZEROLI
vendim-317-dt.04.10.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR  VITIN AKADEMIK 2021-2022 Z. ENEA BABAMETO
vendim-318-dt.04.10.2021“PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2021-2022”
Vendimi-319-04.10.2021PËR SHPALLJEN E 2 (DY) VENDEVE VAKANTE PËR NGRITJEN NË DETYRË TË PROKURORËVE NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR