Vendime datë 13.12.2021

VENDIM Nr. 385, datë 13.12.2021PËR MIRATIMIN E SHKALLËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME
VENDIM Nr. 386, datë 13.12.2021 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
VENDIM Nr. 387, datë 13.12.2021 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
VENDIM Nr. 388, datë 13.12.2021 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR