Vendime datë 31.01.2022

VENDIM Nr.18, datë 31.01.2022PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.19, datë 31.01.2022 PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRAT TË PROFILIT PROKUROR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
VENDIM Nr.20, datë 31.01.2022 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATES BELINA ZENELI (KRYEMADHI), ME DETYRË PROKURORE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DIBËR
Vendim i arsyetuar Belina Zeneli ( Kryemadhi)