Vendime datë 13.04.2022

VENDIM Nr.63, datë 13.04.2022PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.64, datë 13.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.65, datë 13.04.2022 PËR KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT TË ETIKËS, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË.
VENDIM Nr.66, datë 13.04.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT PA PËLQIM NË POZICIONIN E PROKURORIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DIBËR
VENDIM Nr.67, datë 13.04.2022 PËR MIRATIMIN E  VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT TË  PROKURORIT  Z. ADNAN HOXHA
VENDIM Nr.68, datë 13.04.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT YLLI BASHAJ
VENDIM Nr.69, datë 13.04.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES RAJMONDA BERISHA
VENDIM Nr.70, datë 13.04.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES EDLIRA BAKO (DURAJ)