KLP cakton përkohësisht Drejtuesin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, është mbledhur ditën e enjte, më 28.04.2022, në një seancë plenare urgjente. Të pranishëm në mbledhje ishin të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të ftuarit përfaqësues nga Progami OPDAT.

Si pasojë e shkarkimit të drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, znj. Elizabeta Imeraj, nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, është mbledhur urgjent për caktimin e përkohshëm të drejtuesit të kësaj prokurorie.

Me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrirerës, Këshilli vendosi unanimisht të miratojë projekt – aktin për ndërprerjen e komandimit të prokurorit Arens Çela, i komanduar në Prokurorinë e Përgjithshme dhe kthimin e tij në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, ku ka emërimin si prokuror. Më pas, me 10 (dhjetë) vota pro, është miratuar projekt –akti për caktimin e përkohshëm të prokurorit Arens Çela, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Në përfundim, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, miratoi hapjen e garës për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.