Vendime datë 19.05.2022

VENDIM Nr.98, datë 19.05.2022“PËR MIRATIMIN E QËNDRIMIT NË DETYRË TË MAGJISTRATIT  PELIVAN MALAJ”
VENDIM Nr.99, datë 19.05.2022 “PËR PLOTËSIMIN E NJË VAKANCE TË PËRKOHSHME NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR, NËPËRMJET PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM”  
VENDIM Nr.100, datë 19.05.2022 “PËR PRANIMIN E ANKIMIT”
VENDIM Nr.101, datë 19.05.2022 “PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELSA KAREÇI”
VENDIM Nr.102, datë 19.05.2022 “PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SKËNDER MESTANI”
VENDIM Nr.103, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS ALISA SPAHJA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.104, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT DENIS HYKA, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.105, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS DENISA PLAKU, KANDIDATE PËR MAGJISTRATE PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.106, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS IVA HARKA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.107, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS REDONA NDONI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.108, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT ALBAN SYRI, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.109, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS LEDJANA SHKURTI, KANDIDATE PËR MAGJISTRATE PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.110, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS BLERINA MUSABELLIU, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.111, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT LEONARD SUÇI, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.112, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS GRISELDA HAXHIAJ, KANDIDATE PËR MAGJISTRATE PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.113, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS MATILDA FETAU, KANDIDATE PËR MAGJISTRATE PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.114, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS MATILDA PEZA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.115, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT NDRIÇIM HALILAJ, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.116, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS BESMIRA VISHE, KANDIDATE PËR MAGJISTRATE PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.117, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS VASJANA POSTOL, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.118, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS ESMERANDA BASHO, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.119, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS ALBULENA KULIÇI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.120, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT URIM KALIA, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.121, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT ENI ÇULLI, KANDIDAT PËRMAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.122, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS AJKUNA ANXHAKU, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.123, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS ARMIDA KAÇI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”
VENDIM Nr.124, datë 19.05.2022 “PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË ZONJËS ENTELA HASMUJAJ, KANDIDATE PËR MAGJISTRATE PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022”