Vendime datë 26.05.2022

Vendim Nr. 125, dt. 26.05.2022PËR “KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË”
Vendim Nr. 126, dt. 26.05.2022 PËR “NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT KRESHNIK AJAZI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË”