Vendime datë 15.06.2022

VENDIM
Nr.143, datë 15.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.144, datë 15.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.145, datë 15.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.146, datë 15.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.147, datë 15.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.148, datë 15.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.149, datë 15.06.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT OLS DADO”
VENDIM
Nr.150, datë 15.06.2022
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN DOLOREZA MUSABELLIU”
VENDIM
Nr.151, datë 15.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”