Vendime datë 27.06.2022

VENDIM
Nr.152, datë 27.06.2022
PËR “KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER”
VENDIM
Nr.153, datë 27.06.2022
PËR “KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË”
 
VENDIM
Nr.154, datë 27.06.2022
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËVE TË PARA BERAT, DIBËR, GJIROKASTËR, KUKËS, LUSHNJE, PËRMET DHE POGRADEC”
VENDIM
Nr.155, datë 27.06.2022
PËR “TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM”
VENDIM
Nr.156, datë 27.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.157, datë 27.06.2022
PËR “PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS”
VENDIM
Nr.158, datë 27.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.159, datë 27.06.2022
“PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ROBERT KOTE”
VENDIM
Nr.160, datë 27.06.2022
“PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES FRANÇESKINA LEKANI”