Vendime datë 12.07.2022

VENDIM
Nr.165, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS AJKUNA ANXHAKU”
VENDIM
Nr.166, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ALBULENA KULIÇI”
VENDIM
Nr.167, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ALISA SPAHJA”
VENDIM
Nr.168, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ARMIDA KAÇI”
VENDIM
Nr.169, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS BESMIRA VISHE”
VENDIM
Nr.170, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS BLERINA MUSABELLIU”
VENDIM
Nr.171, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS DENISA PLAKU”
VENDIM
Nr.172, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ENTELA HASMUJAJ”
VENDIM
Nr.173, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ESMERANDA BASHO”
VENDIM
Nr.174, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS GRISELDA HAXHIAJ”
VENDIM
Nr.175, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS IVA HARKA”
VENDIM
Nr.176, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS LEDJANA SHKURTI”
VENDIM
Nr.177, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS MATILDA FETAU”
VENDIM
Nr.178, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS MATILDA PEZA”
VENDIM
Nr.179, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS REDONA NDONI”
VENDIM
Nr.180, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS VASJANA POSTOL”
VENDIM
Nr.181, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT ALBAN SYRI”
VENDIM
Nr.182, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT DENIS HYKA”
VENDIM
Nr.183, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT ENI ÇULLI”
VENDIM
Nr.184, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT LEONARD SUÇI”
VENDIM
Nr.185, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT NDRIÇIM HALILAJ”
VENDIM
Nr.186, datë 12.07.2022
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT URIM KALIA”
VENDIM
Nr.187, datë 12.07.2022
PËR “SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR MAGJISTRATËT E EMËRUAR NË VITIN 2022”
VENDIM
Nr.188, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.189, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.190, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.191, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.192, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.193, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.194, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.195, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.196, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.197, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.198, datë 12.07.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.199, datë 12.07.2022
PËR “NJËSIMIN E STATUSIT TË NDIHMËSIT LIGJOR ME KËSHILLTARIN  LIGJOR PRANË NJËSISË SË SHËRBIMIT LIGJOR NË PROKURORINË E PËRGJITHSHME”