Vendime datë 24.10.2022

VENDIM
Nr.277, datë 24.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.278, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES SUELA BELULI”
VENDIM
Nr.279, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTIT SKERDI SINANAJ”
VENDIM
Nr.280, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTIT BRUNO STËRMASI”
VENDIM
Nr.281, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTIT ARTID CANAJ”
VENDIM
Nr.282, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA MARILDA FRASHËRI”
VENDIM
Nr.283, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA DENADA XHERA”
VENDIM
Nr.284, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA ANKELA DAKE”
VENDIM
Nr.285, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2022-2023”
VENDIM
Nr.286, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN ORNELA RRUMBULLAKU”
VENDIM
Nr.287, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN GËZIM SPAHIU”
VENDIM
Nr.288, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN GENTIAN HABAZAJ”
VENDIM
Nr.289, datë 24.10.2022
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN ELIORA ELEZI”
VENDIM
Nr.290, datë 24.10.2022
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR.207, DATË 18.06.2021, “PËR PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHËM DHE ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” I NDRYSHUAR”