Njoftim mbi publikimin e listave të kandidatëve prokuror që plotësojnë kushtet për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2023

Lista e kandidatëve prokuror që plotësojnë kushtet për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2023

Lista e kandidatëve prokuror që nuk plotësojnë kushtet për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2023