NJOFTIM MBI LISTËN PARAPRAKE TË KANDIDATËVE FITUES NË KONKURRIMIN PËR POZICIONIN KËSHILLTAR, NË NJËSINË E MBËSHTETJES SË KOMISIONEVE, NË DEPARTAMENTIN E SHËRBIMEVE LIGJORE, NË KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË.