Emërimi i z. Kledian Llaho në drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë

Sot më datë 31.01.2023 . Kryetari i Klp-së z.Balla së bashku me zv.Kryetarin z.Bazaj , prezantuan përpara kolektivit drejtuesin e sapo zgjedhur të Prokurorisë Sarandë, Z.Kledian Llaho. Në fjalën e tij përshëndetëse z.Balla shprehu mes të tjerave: 26 emërimet e reja në sistem që pritet të bëhen gjat këtij viti, do të zbusin nevojat urgjente të krijuara në sistem nga procesi i vetingut. Ai u kërkoi prokurorëve të rrisin jo vetëm cilësinë por dhe shpejtësinë në hetim sidomos për cështjet që kanë impakt të madh në publik . Ai u këkrkoi të gjithe kolektivit, të angazhohen në një bashkëpunim gjatë mandatit 3 vjecar me drejtuesin e sapo emëruar z.Llaho.