NJOFTIM PËR MEDIAN MBI MBLEDHJEN PLENARE TË DATËS 07 SHKURT 2023

Ditën e sotme Këshilli i Lartë i Prokurorisë u mblodh në seancë plenare të planifikuar, në prani të 11 anëtarëve dhe përfaqësuesit të misionit OPDAT e miratoj vendimet si më poshtë:

-U miratua procesverbali i Seancës Plenare të datës 30.01.2023.

U miratua vendimi “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Gëzim Spahiu, në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë”.

– U  miratuan Raporti për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit”, të prokurorëve: Aida Cakaj, Suela Salavaçi, Neritan Hoxha dhe Sokol Malaj.

– U miratua vendimi “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për Magjistratë Prokuror, të cilët do të diplomohen nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2023”.

– U miratua vendimi për caktimin e relatorit, për procedurën e “Verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për Magjistratë Prokuror, të cilët do të diplomohen nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2023”, ku nga shorti u përzgjodhën relatorët:

  Nr.Kandidatët për Magjistratë ProkurorRelatori
  1.Aida YzeirajZNJ.Ledina Riza
  2.Anjeza KalanxhaZ.Zeqir Hoda
  3.Artenida ToskaZNJ.Nurihan Seiti
  4.Besiana SadikajZ.Zeqir Hoda
  5.Bledar BalaZNJ.Ledina Riza
  6.Denisa PerdjaZ.Zeqir Hoda
  7.Drini ZeqoZ.Zeqir Hoda
  8.Edmond VorfiZNJ.Nurihan Seiti
  9.Elona GixhariZNJ.Ledina Riza
  10.Erjon Murataj                             ZNJ.Ledina Riza
  11.Ermira PriftiZNJ.Ledina Riza
  12.Ervis AlliajZ.Zeqir Hoda
  13.Glenda ZeneliZNJ.Ledina Riza
  14.Irena Sufaj                                        ZNJ.Ledina Riza
  15.Jonida AllushiZNJ. Nurihan Seiti
  16.Julinda GjikaZNJ.Nurihan Seiti
  17.Lorena SalillariZNJ.Ledina Riza
  18.Malvina PëllumbiZNJ.Ledina Riza
  19.Maringlen MetaZ.Zeqir Hoda
  20.Nertila MiftarajZNJ.Nurihan Seiti
  21.Nertila BreguZNJ.Nurihan Seiti
  22.Oljana GjergjefiZ.Zeqir Hoda
  23.Olsi VasiuZ.Zeqir Hoda
  24.Silvana BelishtaZ.Zeqir Hoda
  25.Valbona MajaZNJ.Nurihan Seiti
  26.Xhejnsila HakoZNJ. Nurihan Seiti