Vendime datë 23.02.2023

VENDIM
 
Nr.39, datë 23.02.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
 
Nr.40, datë 23.02.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
 
Nr.41, datë 23.02.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
 
Nr.42, datë 23.02.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
 
Nr.43, datë 23.02.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
VENDIM
 
Nr.44, datë 23.02.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
 
Nr.45, datë 23.02.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
 
Nr.46, datë 23.02.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE
PROFESIONALE TË PROKURORIT ERJON SHQARRI”
VENDIM
 
Nr.47, datë 23.02.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN
ERVISA HYKA, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER”
VENDIM
 
Nr.48, datë 23.02.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN
SUELA BELULI, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË ROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER”
VENDIM
 
Nr.49, datë 23.02.2023
PËR “ZBATIMIN E VENDIMIT NR.35, DATË 22.11.2022 TË GJYKATËS KUSHTETUESE”