Vendime datë 24.04.2023

VENDIM
Nr.73, datë 24.04.2023
PËR “MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.74, datë 24.04.2023
PËR “REFUZIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME KËRKESË PËR VLERËSIM TË PËRSHPEJTUAR PËR PROKURORIN GENCI MANE”
VENDIM
Nr.75, datë 24.04.2023
PËR “PLOTËSIMIN E 1 (NJË) POZICIONI PRANË EUROJUST PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE”
VENDIM
Nr.76, datë 24.04.2023
PËR “NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.77, datë 24.04.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.78, datë 24.04.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.79, datë 24.04.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.80, datë 24.04.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.81, datë 24.04.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.82, datë 24.04.2023
PËR “TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM PA PËLQIM TË PROKURORËVE NGA PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËVE TË PARA TË CILAT SHKRIHEN PËR EFEKT RISTRUKTURIMI”
VENDIM
Nr.83, datë 24.04.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES TEUTA RRUDHA
VENDIM
Nr.84, datë 24.04.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELENA PELUSHI (BAKALLBASHI)”
VENDIM
Nr.85, datë 24.04.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES OLTIANA ÇIFLIKU (GJONI)”
VENDIM
Nr.86, datë 24.04.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ALMA FELAJ”
VENDIM
Nr.87, datë 24.04.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT NDRIÇIM TROPLINI”
VENDIM
Nr.88, datë 24.04.2023
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SAIMIR HYSA
VENDIM
Nr.89, datë 24.04.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR VITIN 2022”