Njoftim për intervistat me kandidatët për drejtues prokurorie në Fier

Më datë 22 maj 2023 duke filluar nga ora 10.00 Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të zhvilloj një seancë dëgjimore me tre kandidatët që janë ende në garë për postin e drejtuesit të Prokurorisë Fier. Orari intervistave është si më poshtë:

Elida Hoxhaj ora 10.00;

Elion Mustafaj ora 10.30;

Suela Beluli ora 11.00.

Më pas këshilli do bëj pikëzimin e kandidatëve. Shpallja e fituesit do të bëhet në një seancë tjetër pasi të marrë formë të prerë vendimi për renditjen sipas pikëve.

Media është e ftuar si gjithmonë të jetë e pranishme.