Vendime të marra nga KLP-ja në datën 23.05.2023

VENDIM
Nr. 104, datë 23.05.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER”
VENDIMNr.105, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E OPINIONEVE PËR KANDIDATËT QË KANË APLIKUAR NË PROCEDURËN E KOMANDIMIT PRANË EUROJUST”
VENDIMNr.106, datë 23.05.2023PËR “PLOTËSIMIN E 1 (NJË) POZICIONI VAKANT PËR PEDAGOG TË BRENDSHËM NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE”
VENDIMNr.107, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ROVENA ZOTO (BOZO)”
VENDIMNr.108, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN AGOVI”
VENDIMNr.109, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MILAN LASKAJ”
VENDIMNr.110, datë 23.05.2023PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT VALENTIN PREÇI
VENDIMNr.111, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BLEDAR MUSTAFARAJ”
VENDIMNr.112, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KUJTIM BASHAJ”
VENDIMNr.113, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES FLORA ÇELA”
VENDIMNr.114, datë 23.05.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GËZIM VEIZI”