Vendime të marra nga KLP-ja në datën 16.06.2023

VENDIM
Nr.148, datë 16.06.2023
PËR “FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.139, DATË 07.06.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.149, datë 16.06.2023
PËR “CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR  KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.139, DATË 07.06.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.150, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS AIDA YZEIRAJ, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.151, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS DENISA PERDJA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.152, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS ARTENIDA TOSKA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.153, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT MARINGLEN META, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.154, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS OLIANA GJERGJEFI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.155, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS MALVINA PËLLUMBI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.156, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT BLEDAR BALA, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.157, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS IRENA SUFAJ, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.158, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT DRINI ZEQO, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.159, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS BESIANA SADIKAJ, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.160, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS NERTILA BREGU, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.161, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS JULINDA GJIKA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.162, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS ELONA GIXHARI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.163, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS JONIDA ALLUSHI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.164, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT EDMOND VORFI, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.165, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS LORENA SALILLARI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.166, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT OLSI VASIU, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.167, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT ERJON MURATAJ, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.168, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS ERMIRA PRIFTI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.169, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS XHEJNSILA HAKO, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.170, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS GLENDA ZENELI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.171, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS SILVANA BELISHTA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.172, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS ANJEZA KALANXHI, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.173, datë 16.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS VALBONA MAJA, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.174, datë 16.06.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN YLLI PJETËRNIKAJ”