Vendime të marra nga KLP-ja në datën 03.07.2023

VENDIM
Nr.234, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ELIDON HYSENAJ NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.235, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS RISELDA FISHTA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.236, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS SUELA BELULI NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.237, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS ALMA BRAMO NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.238, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ILIR HOXHA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.239, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ANTON PALI NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.240, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS ERMIRA MANELLI NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.241, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ADNAN HOXHA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.242, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT LEDION TEMA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.243, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS ERANDA FELAJ NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.244, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ASLLAN BARJAMAJ NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.245, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT JULIAN ÇAFKA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.246, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS AURORA HAJRO NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.247, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS ALBA DHIMA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.248, datë 03.07.2023
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË”
VENDIM
Nr.249, datë 03.07.2023
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER”
VENDIM
Nr.250, datë 03.07.2023
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN NR.3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER”
VENDIM
Nr.251, datë 03.07.2023
PËR “TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM”
VENDIM
Nr.252, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.253, datë 03.07.2023
PËR “TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM”
VENDIM
Nr.254, datë 03.07.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.255, datë 03.07.2023
PËR “SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR MAGJISTRATËT E EMËRUAR NË VITIN 2023”