Vendime të marra nga KLP-ja në datën 27.06.2023

VENDIM
Nr.184, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.185, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.186, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.187, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.188, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.189, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.190, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.4 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.191, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.5 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.192, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.6 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.193, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.194, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.195, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.196, datë 27.06.2023
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN NR.2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË”
VENDIM
Nr.197, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.198, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.199, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.200, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.201, datë 27.06.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.202, datë 27.06.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.203, datë 27.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ZENA LILA”
VENDIM
Nr.204, datë 27.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT EDMOND KOLOSHI”
VENDIM
Nr.205, datë 27.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ANDI POGAÇE”
VENDIM
Nr.206, datë 27.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT XHEMAL SALIAJ”
VENDIM
Nr.207, datë 27.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PETRIT VUKAJ”
VENDIM
Nr.208, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS AIDA YZEIRAJ”
VENDIM
Nr.209, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ANJEZA KALANXHI”
VENDIM
Nr.210, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ARTENIDA TOSKA”
VENDIM
Nr.211, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS BESIANA SADIKAJ”
VENDIM
Nr.212, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT BLEDAR BALA”
VENDIM
Nr.213, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS DENISA PERDJA”
VENDIM
Nr.214, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT DRINI ZEQO”
VENDIM
Nr.215, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT EDMOND VORFI”
VENDIM
Nr.216, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ELONA GIXHARI”
VENDIM
Nr.217, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT ERJON MURATAJ”
VENDIM
Nr.218, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS ERMIRA PRIFTI”
VENDIM
Nr.219, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT ERVIS ALLIAJ”
VENDIM
Nr.220, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS GLENDA ZENELI”
VENDIM
Nr.221, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS IRENA SUFAJ”
VENDIM
Nr.222, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS JONIDA ALLUSHI”
VENDIM
Nr.223, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS JULINDA GJIKA”
VENDIM
Nr.224, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS LORENA SALILLARI”
VENDIM
Nr.225, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS MALVINA PËLLUMBI”
VENDIM
Nr.226, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT MARINGLEN META”
VENDIM
Nr.227, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS NERTILA MIFTARAJ”
VENDIM
Nr.228, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS NERTILA BREGU”
VENDIM
Nr.229, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS OLIANA GJERGJEFI”
VENDIM
Nr.230, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZOTIT OLSI VASIU”
VENDIM
Nr.231, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS SILVANA BELISHTA”
VENDIM
Nr.232, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS VALBONA MAJA”
VENDIM
Nr.233, datë 27.06.2023
PËR “EMËRIMIN MAGJISTRAT TË ZONJËS XHEJNSILA HAKO”