NJOFTIM Datë 26.07.2023 Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall sot thirrjen për fillimin e procedurave për plotësimin e 2 (dy) pozicioneve vakante në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë, përmes procedurës së transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele si më poshtë:

  1. Pozicion vakant nr. 1 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë
  2. Pozicion vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë