Vendime të marra nga KLP-ja në datën 13.11.2023

VENDIM
Nr.338, datë 13.11.2023
PËR “VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.319, DATË 20.10.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.339, datë 13.11.2023
PËR “CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.319, DATË 20.10.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.340, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ADELA GJEVORI”
VENDIM
Nr.341, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ADELA TOZO”
VENDIM
Nr.342, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ALBA BRAÇAJ”
VENDIM
Nr.343, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ALJONA LASKAJ”
VENDIM
Nr.344, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT ANDI BANI”
VENDIM
Nr.345, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ANTIGONA TOSHI”
VENDIM
Nr.346, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS AURORA VORFI

VENDIM
Nr.347, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS BLEONA MYRTEZA”
VENDIM
Nr.348, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS DENALDA MUÇAJ”
VENDIM
Nr.349, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ELONA DANI”
VENDIM
Nr.350, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS EMANUELA MEÇI”
VENDIM
Nr.351, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ESTER RUÇI”
VENDIM
Nr.352, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT FRADIOL DINE”
VENDIM
Nr.353, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT GELDJON HYSOLLI

VENDIM
Nr.354, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS IMELDA DANAKA”
VENDIM
Nr.355, datë 13.11.2023
PËR“MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT INDRIT BATUNI”
VENDIM
Nr.356, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT JURGEN OSMANI”
VENDIM
Nr.357, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT KLODIAN MAMICA
VENDIM
Nr.358, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS MARINETA ZOTO”
VENDIM
Nr.359, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS MARSIDA JANI”
VENDIM
Nr.360, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS ODETA DEDAJ”
VENDIM
Nr.361, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS RILINA VATA”
VENDIM
Nr.362, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZONJËS XHOVANA KODRA”
VENDIM
Nr.363, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR SË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2023-2024”
VENDIM
Nr.364, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN ARIAN MUÇAJ”
VENDIM
Nr.365, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN YLLI PJETËRNIKAJ”
VENDIM
Nr.366, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN MARINGLEN META”
VENDIM
Nr.367, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN ANILA LEKA”
VENDIM
Nr.368, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN FRANÇESK GANAJ”
VENDIM
Nr.369, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN DOLOREZA MUSABELLIU”
VENDIM
Nr.370, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN ARQILE KOÇA”
VENDIM
Nr.371, datë 13.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DORIAN TAFILAJ”