NJOFTIM MBI MBLEDHJEN PLENARE 02 SHKURT 2024

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, u mblodh sot në prani të 9 anëtarëve si dhe të ftuarve përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programi OPDAT dhe Media.

Akti i vetëm që u miratua sot:

Vendimi  “Mbi përcaktimin e numrit 25 të kandidatëve për magjistrat të profilit prokuror në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2024-2025”