AKTIVITETE

Publikohen Formularët e Vetëdeklarimit për kandidatët për t’u emëruar magjistratë, drejtimi Prokuror

Posted on

Publikohen Formularët e Vetëdeklarimit për zbatimin e Ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” për kandidatët për t’u emëruar magjistratë, drejtimi Prokuror, në zbatim të Pikës 4, të Kreu IX-të, Seksioni B, të Vendimit nr. 171, datë 27.9.2019 “Për miratimin e Rregullores “Për procedurën e verifikimit […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Këshilltar në Njësinë e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i […]

AKTIVITETE

Këshilli i Lartë i Prokurorisë emëron 8 prokurorët e Prokurorisë së Posaçme dhe shpall garën për kreu e saj

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka zhvilluar sot mbledhjen plenare me rendin e ditës të publikuar paraprakisht në faqën zyrtare të Këshillit. Pika e parë e rendit të ditës ishte miratimi i projekt-akteve për emërimin e 8 (tetë) prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme, përkatësisht Altin Dumani, Arben Kraja, Behar Dibra, Edvin Kondilli, Elida Çelami (Kaçkini), […]

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.38

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton Mbledhjen e tridhjetë e tetë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hënë, datë 25.11.2019 , ora 12:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.

AKTIVITETE

Presidenti Ilir Meta priti në takim Kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z.Gent Ibrahimi

Posted on

Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta priti sot në një takim Kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, me kërkesën e këtij të fundit. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë e informoi Kreun e Shtetit për hapat e mëtejshëm dhe koordinimin ndërmjet të gjithë institucioneve të përfshira në procesin e konstituimit […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Këshilltar në Njësinë e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i […]