Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 14.01.2022

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 14.01.2022, mbledhjen plenare të radhës në praninë e të gjithë anëtarëve. Me votë unanime, Këshilli vendosi caktimin e përkohshëm të znj. Irena Çunoti, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, për periudhën nga 20.01.2022 – 19.04.2022. Këshilli […]

Sokol Stojani

Posted Posted in Uncategorized

Z. Sokol Stojani është anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve, si përfaqësues i Prokurorisë së Përgjithshme. Mandati i tij në detyrën e anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është një mandat me afat pesë vjeçar, i vlefshëm nga dhjetori 2021 deri në dhjetor 2026. Ai ka […]

KLP shtyn për herë të dytë seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 10.01.2022, seancën dëgjimore mbi procedimin disiplinor nr. 2346 prot., datë 29.10.2021, ardhur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në ngarkim të magjistrates{…}, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {…}. Seanca u zhvilluanë praninë e 7 (shtatë) anëtarëve, në mungesë z. Sokol Stojani, […]

KLP dhe KLGJ organizuan Mbledhjen e parë të Përbashkët Vjetore

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, më 29.12.2021, në ambjentet e Hotelit “Mak Albania” (ish Sheraton), u zhvillua Mbledhja e Parë e Përbashkët Vjetore midis Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. Të pranishëm ishin përfaqësues të nivelit të lartë nga institucionet e Presidentit të Republikës, Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit, Gjykatës […]

KLP shtyn seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 28.12.2021, seancën dëgjimore mbi procedimin disiplinor nr. 2346 prot., datë 29.10.2021, ardhur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në ngarkim të magjistrates{…}, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {…}. Seanca u zhvillua nën drejtimin e Zv/ Kryetarit të Këshillit, z. Alfred Balla […]

Vendime datë 20.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 412, Datë 20.12.2021 PËR CAKTIMIN E ANËTARIT  TË  KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE VENDIM Nr. 413, Datë 20.12.2021 PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË VENDIM Nr. 414, Datë 20.12.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 20.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 20.12.2021, mbledhjen plenare të radhës, në  praninë e të gjithë anëtarëve. Me propozim të z. Gent Ibrahimi dhe z. Bujar Sheshi, dhe me miratimin unanim të anëtarëve të Këshillit, rendit të ditës iu shtuan dy çështje, për diskutim dhe miratim. Këshilli vendosi të caktojë relatorin për procedurën […]

Vendime datë 17.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr. 389, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr.390, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. 391, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. 392, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. 393, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr.. 394, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë mirëpret tre anëtarët e rinj nga radhët e prokurorëve

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, më 17.12.2021, Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizoi një ceremoni mirëseardhjeje me rastin e fillimit të detyrës së anëtarëve të rinj të Këshillit, të zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve, e cila u zhvillua më datë 15.10.2021. Tre anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë z.  Sokol Stojani nga Prokuroria […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 17.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 17.12.2021, mbledhjen plenare të radhës  në  praninë e të gjithë anëtarëve, ku ishin të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe programi i asistencës OPDAT. Këshilli vendosi miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit, znj. Ervisa Hyka, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 13.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 13.12.2021, mbledhjen plenare të radhës. Pas vlerësimit e të 3 (tre) kandidatëve-prokurorë, z. Alfred Shehu, z. Elvin Gokaj dhe znj. Sonila Muhametaj (Domi), të cilët kanë aplikuar për dy vende vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Këshilli vendosi renditjen e kandidatëve, […]

Vendime datë 13.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 385, datë 13.12.2021 PËR MIRATIMIN E SHKALLËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME VENDIM Nr. 386, datë 13.12.2021 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR VENDIM Nr. 387, datë 13.12.2021 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR […]

Vendime datë 10.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 382, datë 10.12.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ERIND REOVICA VENDIM Nr. 383, datë 10.12.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELINA KOMBI VENDIM Nr. 384, datë 10.12.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT EDMOND SHYTKO

Vendime të marra në mbledhjen plenare, 10.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 10.12.2021, mbledhjen plenare të radhës në prezencë të dhjetë anëtarëve, në mungesë të z. Sandër Beci. Duke iu përmbajtur rendit të ditës, Këshilli shqyrtoi çështjet si vijon: Këshilli vendosi miratimin i raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit z. Erind Reovica, Prokuror në Prokurorinë […]

Kreu i KLP-së, z. Gent Ibrahimi, i pranishëm në hedhjen e shortit për anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED)

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Më 03. 12.2021 janë përzgjedhur me short, në Presidencë, nëntë anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimit në Drejtësi (KED). Këshilli i Lartë i Prokurorisë është përfaqësuar nga Kryetari, z. Gent Ibrahimi. Duke nisur nga 1 janari i vitit të ardhshëm, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të drejtohet nga anëtari i Gjykatës së Lartë, […]

Vendime datë 02.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.374, Datë 02.12.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIM Nr.375, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIMIN E Z. ARBEN NIKA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KURBIN VENDIM Nr.376, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.377, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 02.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 02.12.2021, mbledhjen plenare të radhës, në praninë e 10 (dhjetë) anëtarëve dhe në mungesë të znj. Nurihan Seiti. Këshilli vendosi të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, z. Julian Kristo, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për shkak dorëheqjeje. Dorëheqja i jep efektet […]

KLP i pranishëm në ceremoninë e organizuar me rastin e përfundimit të projektit EURALIUS në Shqipëri.

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Më 02.12.2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, i shoqëruar nga anëtarët e Këshillit, ishin të pranishëm në ceremoninë e organizuar me rastin e përfundimit  të projektit EURALIUS në Shqipëri. Projekti “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” (EURALIUS) është zbatuar në kuadrin e asistencës teknike të Bashkimit Evropian në fushën […]

Kreu i KLP-së, Z. Gent Ibrahimi priti në një takim delegacionin Armen në kuadër të vizitës studimore në institucionet e drejtësisë në Shqipëri

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, në datën 26.11.2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë z. Gent Ibrahimi, i shoqëruar nga znj. Nurihan Seiti,  kryetare e Komisionit të Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale në Këshill, u takua me delegacionin Armen, të përbërë nga përfaqësues të Prokurorisë së Përgjithshme, Këshillit Gjyqësor, Ministrisë së Drejtësisë dhe Komisionit për Parandalimin dhe […]

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë z. Gent Ibrahimi, takim me kryeinspektorët e Rumanisë dhe Portugalisë  

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, priti sot në një vizitë zyrtare kreun e Inspektimit Gjyqësor të Rumanisë, gjykatësin Lucian Netejoru, dhe inspektorin gjykatës Luis Jardim nga Inspektorati i Drejtësisë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor në Portugali. Vizita bëhet në kuadër të projektit të Këshillit të Evropës SEJ III, që ka […]

Njoftim lidhur me akreditimin për ndjekjen e seancave plenare të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Duke marrë shkas nga shkrimi i publikuar më datë 17.11.2021 nga portali Reporter.al me titullin “Praktika e dyerve të mbyllura në KLP cënon rëndë transparencën”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë sqaron të interesuarit, si vijon: KLP ka ndjekur me vëmendje çdo reagim dhe çdo deklaratë publike lidhur me punën e institucionit. KLP është i vetëdijshëm, […]

Vendime datë 16.11.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim Nr, 357, datë.16.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim Nr, 358, datë.16.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim Nr, 359, datë.16.11.2021 PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS, SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE Vendim Nr, 360, datë.16.11.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 18.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 18.11.2021, mbledhjen plenare jashtë radhe. Këshilli i Lartë i Prokurorisë, bazuar në nenin 112 të Kodit të Procedurave Administrative, kryesisht, pas konstatimit të gabimeve materiale në dispozitivin e vendimit “Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidates për t’u pranuar në programin e formimit fillestar të shkollës […]