Kandidatët për plotësimin e 6 (gjashtë) pozicioneve Këshilltarë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve.

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Në vijim të procedurës së shpallur për plotësimin e 6 pozicioneve keshilltarë pranë KLP-së, përmes procedurës së komandimit të prokurorëve, kandidimi  u mbyll në datën 08.02.2019 ora 16. Komisionit i janë paraqitur 10 shprehje interesi nga të cilat vetëm kërkuesja Vera Gruda nuk plotëson aktualisht statusin e magjistrates (gjë për të cilën i ka bërë […]

OPDAT dhuron Këshillit të Lartë të Prokurorisë paisje elektronike

Posted Posted in AKTIVITETE

12 Shkurt 2019 Sot në ambjente të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, përfaqesuesi ligjor i OPDAT, z. Jon Smibert i ka dorëzuar Kryetarit të KLP-së, z. Gent Ibrahimi, paisje elektonike të tipit laptop, server, scaner më vlerë 864,000 lekë. Ky është një donacion nga ana e OPDAT për Këshillin i Lartë i Prokurorisë në kuader […]

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, priti sot në takim përfaqesuesit e misionit amerikan OPDAT/ICITAP

Posted Posted in AKTIVITETE

06 Shkurt 2019 Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, priti sot në takim përfaqesuesit e misionit amerikan OPDAT/ICITAP, prezenca e të cilit në Shqipëri asiston me reformën në sistemin e drejtësisë, ku shqetësim kryesor ka ngritur korrupsionin dhe krimin e organizuar, të cilat thuhet se përbëjnë kërcënim për demokracinë. “Krimi i organizuar […]

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi priti sot në takim ambasadoren e Gjermanisë në Tiranë, Susanne Schütz.

Posted Posted in AKTIVITETE

04 Shkurt 2019 Konkretisht në këtë takim u bisedua rreth vazhdimit të mbështetjes dhe bashkëpunimit e qeverise gjermane për institucione të reja të drejtësisë në Shqipërinë  dhe në veçanti, për ecurinë e proçesit të ngritjes së struktures të KLP-së dhe situatën e aplikimeve për  Prokuroria e Posaҫme kundër Korrupsionit dhe Krimit të organizuar (SPAK), e […]

Njoftim për shprehje interesi për komandim si pedagog në Shkollën e Magjistraturës”

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përputhje me nenet 53 dhe 54 Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe nenin 264 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, dhe pas vendimit nr.6 datë 29.01.2019, të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës,

THIRRJA PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR KANDIDATË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR (SPAK)

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Në vijim të njoftimit të shpallur në datë 07.01.2018, për fillimin e procedurave për plotësimin e 15 (pesëmbëdhjetë) pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nisur nga fakti që numri i kandidatëve të cilët kanë aplikuar nuk është ende i tillë që të mundësojë konkurrencën dhe përzgjedhjen e më të […]

Njoftim për shpalljen e vëndeve vakante për kandidatë për magjistratë

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurrojnë në Shkollën e Magjistraturës, se: Në zbatim të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,si dhe Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, fillojnë regjistrimet për konkursin e pranimit për […]

Për plotësimin e 6 (gjashtë) pozicioneve Këshilltarë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Për plotësimin e 6 ( gjashtë) pozicioneve  këshilltarë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2 Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së […]

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR. 3

Posted Posted in SEANCA PLENARE

   Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e Tretë të Hapur të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hënë, datë 21 Janar 2018, ora 10°° Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e Tretë të Hapur të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hënë, datë 21 Janar 2018, ora 10°°

THIRRJE PËR PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJ O F T I M Datë 7 janar 2019 Në bazë të nenit 179/8 të Kushtetutës, të nenit 7 të ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” (këtej e tutje Ligji për SPAK) dhe të nenit 48/2 dhe 3 të Ligjit “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe […]