Vendime datë 18.03.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.49, datë 18.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.50, datë 18.03.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIM Nr.51, datë 18.03.2022 PËR MIRATIMIN E  VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN MANJOLA KAJANA

Vendime datë 10.03.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 34 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 35 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 36 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 37 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 38 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 39 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim […]

Seancë plenare jashtë radhe e Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Shtyhet për në datë 28.03.2022 zgjedhja e Kryetarit të ri Sot paradite, më datë 02.03.2022, Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizoi një seancë plenare të posaçme në sallën e mbledhjeve të Këshillit, nën drejtimin e Zëvendëskryetarit, z. Alfred Balla. Seanca u mbajt në prani të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ku ishin të […]

Vendime datë 24.02.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.27, datë 24.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.28, datë 24.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.29, datë 24.02.2022 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN FAHRIJE VATA, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KUKËS VENDIM Nr.30, datë 24.02.2022 “PËR […]

Njoftim për Media

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ka zhvilluar ditën e sotme, më 24.02.2022, mbledhjen plenare të radhës, nën drejtimin e zëvendës-kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Alfred Balla. Mbledhja ka nisur me miratimin e proces-verbalit të mbledhjes së datës 15.02.2022, për të vijuar më pas, me paraqitjen e raportit vjetor të veprimtarisë së Komisionit […]

Njoftim për Media – Seancë Dëgjimore

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Siç ishte lajmëruar edhe gjatë seancës dëgjimore paraprake, të zhvilluar më 16 shkurt 2022, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, shpalli sot, më 24.02.2022, vendimin në lidhje me kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për masë disiplinore ndaj magjistratit F.G, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe ndaj magjistratit M.L, […]

Vendime datë 15.02.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.23, datë 15.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.24, datë 15.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.25, datë 15.02.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALFRED SALI VENDIM Nr.26, datë 15.02.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES MARSIDA FRASHËRI

Njoftim për Media

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Seancë Dëgjimore Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 16.02.2022, seancën dëgjimore për shqyrtimin e procedimit disiplinor të kërkuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë,  ndaj 2 (dy) magjistratëve M.L dhe F.G. Seanca është mbajtur në ambientet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në prani të dy magjistratëve, përfaqësueses së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, […]

Njoftim për Media

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ka zhvilluar mesditën e sotme, mbledhjen plenare të datës 15 shkurt 2022. Mbledhja është mbajtur në prani të të gjithë anëtarëve të Këshillit, por ka nisur në mungesë të z. Sandër Beci. Me propozim të znj. Seiti, rendit të ditës iu shtua edhe një pikë tjetër, për paraqitjen e raportit […]

“Përmirësimi i integritetit në punën e Këshillit”, KLP dhe IDM nisin zbatimin e projektit për rritjen e besimit publik

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë mirëpriti ditën e sotme, përfaqësues të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Ambasadoren e Suedisë në Shqipëri, znj. Elsa Hastad. Përmes financimit të Ambasadës Suedeze në Shqipëri, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, organizuan në ambientet e KLP-së, takimin e parë, që shënon edhe […]

Njoftim për Media

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë u mblodh ditën e hënë, më 07.02.2022, në mbledhjen plenare të radhës, e cila u mbajt në kushtet e kuorumit, për shkak të mungesës së katër anëtarëve të Këshillit, konkretisht: z. Alfred Balla, z. Bujar Sheshi, z. Sandër Beci dhe z. Zeqir Hoda. Seanca disiplinore në lidhje me shqyrtimin e […]

Intervistat me kandidatët e kualifikuar për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës parë Vlorë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka zhvilluar ditën e sotme, më 03.02.2022, seancën dëgjimore për përzgjedhjen e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. Duke respektuar të gjithë detyrimin ligjor, dy (2) kandidatët e kualifikuar në këtë faze, ishin z. Albert Kuliçi dhe z. Aurel Zarka, të cilët kishin kaluar me sukses […]

Vendime datë 31.01.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.18, datë 31.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.19, datë 31.01.2022 PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRAT TË PROFILIT PROKUROR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 VENDIM Nr.20, datë 31.01.2022 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATES BELINA ZENELI (KRYEMADHI), ME DETYRË PROKURORE NË PROKURORINË […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 31.01.2022

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 31.01.2022, mbledhjen plenare të radhës. Me shumicë votash, Këshilli vendosi zgjatjen me një periudhë tremujore të caktimit të përkohshëm të znj. Suela Beluli, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, në detyrën e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje, përkatësisht […]

Vendime datë 24.01.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIMNr.08, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.09, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.10, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.11, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.12, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.13, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.14, datë 24.01.2022 FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 24.01.2022

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 24.01.2022, mbledhjen plenare të radhës në praninë e 10 (dhjetë) anëtarëve, në mungesë për arsye shëndetësore, të z. Sandër Beci. Me shumicë votash, Këshilli vendosi për zgjatjen e afatit me një periudhë tjetër tremujore, për 5 (pesë) caktime të përkohshme, përkatësisht: të z. Asllan Bajramaj, në pozicionin […]

Njoftim mbi seancën dëgjimore

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 20.01.2022, seancën dëgjimore mbi procedimin disiplinor nr. 2346 prot., datë 29.10.2021, ardhur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në ngarkim të magjistratit{…}, me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë{…}. Seanca u zhvillua në praninë e 8 (tetë) anëtarëve, në mungesë z. Sokol Stojani, […]

Vendime datë 14.01.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIMNr.01, datë 14.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.02, datë 14.01.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES VITJUNA MATA VENDIMNr.03, datë 14.01.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIMNr.04, datë 14.01.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 228, DATË 13.07.2021, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 14.01.2022

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 14.01.2022, mbledhjen plenare të radhës në praninë e të gjithë anëtarëve. Me votë unanime, Këshilli vendosi caktimin e përkohshëm të znj. Irena Çunoti, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, për periudhën nga 20.01.2022 – 19.04.2022. Këshilli […]