AKTIVITETE

Vendimet e marra në mbledhjen plenare, 06.10.2020

Posted on

Në respektim të masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka mbajtur ditën e sotme, mbledhjen plenare të radhës përmes platformës on-line Zoom. Mbledhja është zhvilluar në prani të 8 anëtarëve, në mungese të znj. Nurihan Seiti, si dhe në prezencë të përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë […]

AKTIVITETE

Fjala e kryetarit të KLP-së, Gent Ibrahimi në ceremoninë e diplomimit të 16 magjistratëve të Shkollës së Magjistraturës

Posted on

Në kuadër të fillimit të vitit të ri akademik 2020-2021, Shkolla e Magjistraturës ka organizuar ditën e hënë, 5 Tetor ceremoninë e diplomimit të 16 magjistratëve, 14 prej tyre ne profilin gjyqtar dhe 2 në profilin prokuror, që përfunduan studimet në programit e formimit fillestar për vitet akademike 2017-2020 dhe 2018-2020. Aktiviteti u zhvillua në […]

AKTIVITETE

Këshilli i Lartë i Prokurorisë harton Planin Strategjik 2021-2024

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizoi ditën e enjte në 1 Tetor në Valbonë një takim me qëllim vlerësimi të objektivave të miratuara për vitin 2020 dhe përgatitjen e Planit Strategjik 2021–2024. Në takim morën pjesë anëtarë të Këshillit, këshilltarë ligjorë dhe një pjesë e administratës së Këshillit. Kjo strategji do të përcaktojë objektivat e […]

Uncategorized

Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizon në Valbonë takim me qëllim vlerësimi në arritjen e objektivave të miratuara për vitin 2020 dhe përgatitjen e Planit Strategjik 2021–2024

Posted on

Në takim morën pjesë anëtarë të Këshillit, këshilltarë ligjore dhe një pjesë së administratës së Këshillit. Kjo strategji do të përcaktojë objektivat e punës për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për sigurimin e pavarësisë, llogaridhënies, transparencës dhe të eficiencës në veprimtarinë për administrimin e statusit dhe karrierës së prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.  Hartimi i […]