NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, në Sektorin e Administratës në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-b Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. […]

AKTIVITETE

DEKLARATË PËR MEDIAT

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është institucioni shtetëror i ngarkuar nga Kushtetuta me detyrën për të garantuar pavarësinë, llogaridhënien dhe statusin e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Në ushtrim të kësaj detyre, ne ndjekim me vëmendje çdo reagim publik lidhur me punën e institucionit të prokurorisë dhe të prokurorëve të veçantë. Në këtë kuadër, Këshilli […]

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.31

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton Mbledhjen e tridhjetë e një të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Enjte , datë 03.10.2019 , ora 13:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.

AKTIVITETE

Hagë/Kreu i KLP-së pritet në vizitë zyrtare nga Prokurori i Përgjithshëm i Mbretërisë së Holandës, z.Gerrit van der Brug

Posted on

Gjatë vizitës në Hagë, kryetari i KLP-së, Gent Ibrahimi takoi Prokurorin e Përgjithshëm të Mbretërisë së Holandës, z.Gerrit van der Brug, i cili i prezantoi mënyrën e funksionimit të Prokurorisë të Përgjithshme dhe pavarësinë e saj institucionale ndaj faktorit politik dhe atij ekzekutiv në veçanti. Në Mbretërinë e Holandës, Prokuroria e Përgjithshme përbëhet nga 900 […]

AKTIVITETE

Hagë/ Kryetari i KLP takon presidentin e Eurojust, Ladislav Hamran

Posted on

Kryetari i KLP-së, Gent Ibrahimi vizitoi ambjentet e Eurojust në Hagë dhe takoi presidentin e Eurojust, z.Ladislav Hamran. Eurojust është agjensi e Bashkimi Europian e fokusuar mbi bashkëpunimi ligjor në çështjet penale midis shteteve anëtare.Eurojust mbështet me logjistikë dhe informacion vëndet të BE-së duke krijuar ura bashkëpunimi në luftën kundër krimit të organizuar dhe menaxhimin […]