NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Posted on

Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të […]

AKTIVITETE

Zyrtari gjerman takon kreun e KLP, Gent Ibrahimi: Lufta kundër korrupsionit, kushti kryesor për anëtarësimin e Shqipërisë në BE

Posted on

Zyrtari gjerman takon kreun e KLP, Gent Ibrahimi: Lufta kundër korrupsionit, kushti kryesor për anëtarësimin e Shqipërisë në BE Reforma në drejtësi dhe ngritja e institucioneve të reja si SPAK dhe BKH, ishin në fokus të takimit që kreu i KLP, Gent Ibrahimi zhvilloi sot me  zyrtarin gjerman, Christian Lange. Lange, Sekretari Parlamentar i Shtetit në […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESVE PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Posted on

Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë […]

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.27

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetë e shtatë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hёnё, datë 16.09.2019 , ora 12:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”. Axhenda e mbledhjes 16.09.2019

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR NGRITJEN NË DETYRE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Posted on

Këshilltar në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

1 (një) Specialist i IT-së, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes (Kategoria e pagës III-b) Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit […]