Anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë takojnë ambasadoren e sapoemëruar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim, u takua me anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe i përgëzoi ata për ngritjen e bazave për themelimin e Zyrës së Prokurorisë së Posaçme dhe për përpjekjet e tyre të vazhdueshme në rekrutimin e prokurorëve të rinj. Ajo vuri theksin në angazhimin e Shteteve të […]

VENDIMET E MARRA NË SEANCËN PLENARE, 27.01.2020

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Ditën e sotme është mbajtur mbledhja e 44-të e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Seanca u zhvillua në ambientet e KLGJ-së, me praninë e 11 anëtarëve dhe përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, EURALIUS, OPDAT si dhe vёzhgues tё tjerë tё akredituar. Mbledhja nisi me miratimin e procesverbalit të seancës plenare të datës 15.01.2020 dhe prezantimin […]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Këshilltar në Njësinë e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i […]

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Këshilltar në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë […]