NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-b Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

Specialist të Dokumentimit të Seancave, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak […]

AKTIVITETE

KLP rinis punën/ Ibrahimi: SPAK në fazën finale, me rëndësi emërimi i Kryeprokurorit

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë u mblodh këtë të hënë për të diskutuar për projektvendimin për miratimin e rishikimit tё projektbuxhetit afatmesёm 2020-2022( faza teknike) tё Këshillit të Lartë të Prokurorisë Në mbledhje të ftuar janë përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, EURALIUS (EU Funded Project), OPDAT (Funded from the United States Department of Justice/ Assistance […]

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.26

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetëegjashtë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hёnё, datë 02.09.2019 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë: Agim Gogu Andi Muratej Denada Elezi Enton Lita Ertrit Sofroni Fjorida Ballauri Flamur Kolleshi Fran Rica Gerti Zela Ira Skendo Lola Prendi […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

5 (pesë) Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli […]

NË SHËRBIMIN CIVIL

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë […]