Vendime datë 19.05.2020

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim-nr-125-19.05.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-126-19.05.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORISË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-127-19.05.2020 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORISË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-128-19.05.2020 PËR EMËRIMIN SI […]