Kreu i KLP-së, z. Gent Ibrahimi, i pranishëm në hedhjen e shortit për anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED)

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Më 03. 12.2021 janë përzgjedhur me short, në Presidencë, nëntë anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimit në Drejtësi (KED). Këshilli i Lartë i Prokurorisë është përfaqësuar nga Kryetari, z. Gent Ibrahimi. Duke nisur nga 1 janari i vitit të ardhshëm, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të drejtohet nga anëtari i Gjykatës së Lartë, […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 02.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 02.12.2021, mbledhjen plenare të radhës, në praninë e 10 (dhjetë) anëtarëve dhe në mungesë të znj. Nurihan Seiti. Këshilli vendosi të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, z. Julian Kristo, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për shkak dorëheqjeje. Dorëheqja i jep efektet […]

KLP i pranishëm në ceremoninë e organizuar me rastin e përfundimit të projektit EURALIUS në Shqipëri.

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Më 02.12.2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, i shoqëruar nga anëtarët e Këshillit, ishin të pranishëm në ceremoninë e organizuar me rastin e përfundimit  të projektit EURALIUS në Shqipëri. Projekti “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” (EURALIUS) është zbatuar në kuadrin e asistencës teknike të Bashkimit Evropian në fushën […]

Kreu i KLP-së, Z. Gent Ibrahimi priti në një takim delegacionin Armen në kuadër të vizitës studimore në institucionet e drejtësisë në Shqipëri

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, në datën 26.11.2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë z. Gent Ibrahimi, i shoqëruar nga znj. Nurihan Seiti,  kryetare e Komisionit të Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale në Këshill, u takua me delegacionin Armen, të përbërë nga përfaqësues të Prokurorisë së Përgjithshme, Këshillit Gjyqësor, Ministrisë së Drejtësisë dhe Komisionit për Parandalimin dhe […]

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë z. Gent Ibrahimi, takim me kryeinspektorët e Rumanisë dhe Portugalisë  

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, priti sot në një vizitë zyrtare kreun e Inspektimit Gjyqësor të Rumanisë, gjykatësin Lucian Netejoru, dhe inspektorin gjykatës Luis Jardim nga Inspektorati i Drejtësisë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor në Portugali. Vizita bëhet në kuadër të projektit të Këshillit të Evropës SEJ III, që ka […]

Njoftim lidhur me akreditimin për ndjekjen e seancave plenare të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Duke marrë shkas nga shkrimi i publikuar më datë 17.11.2021 nga portali Reporter.al me titullin “Praktika e dyerve të mbyllura në KLP cënon rëndë transparencën”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë sqaron të interesuarit, si vijon: KLP ka ndjekur me vëmendje çdo reagim dhe çdo deklaratë publike lidhur me punën e institucionit. KLP është i vetëdijshëm, […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 18.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 18.11.2021, mbledhjen plenare jashtë radhe. Këshilli i Lartë i Prokurorisë, bazuar në nenin 112 të Kodit të Procedurave Administrative, kryesisht, pas konstatimit të gabimeve materiale në dispozitivin e vendimit “Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidates për t’u pranuar në programin e formimit fillestar të shkollës […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 17.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 17.11.2021, mbledhjen plenare të radhës me praninë të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, z. Artur Metani dhe të prokurores znj…….. Këshilli i Lartë i Prokurorisë  vendosi pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për procedimin disiplinor nr.1289/2  prot., datë 07.10.2021  dhe dhënien e masës disiplinore […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 16.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 16.11.2021, mbledhjen plenare të radhës. Këshilli vendosi për vazhdimin e caktimit të përkohshëm, për një periudhë tre mujore, të z. Durim Bedini, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë,  të z. Julian Çafka, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës […]