AKTIVITETE

Vendimet e marra në mbledhjen plenare, 15.10.2020

Posted on

Në respektim të masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka mbajtur ditën e sotme, mbledhjen plenare të radhës përmes platformës on-line Zoom. Mbledhja është zhvilluar në prani të gjithë anëtarëve dhe të përfaqësuesëve të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në […]

AKTIVITETE

Vendimet e marra në mbledhjen plenare, 13.10.2020

Posted on

Në respektim të masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka mbajtur ditën e sotme, mbledhjen plenare të radhës përmes platformës on-line Zoom. Mbledhja është zhvilluar në prani të gjithë anëtarëve dhe të përfaqësuesëve të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në […]

AKTIVITETE

Këshilli i Lartë i Prokurorisë merr pjesë në trajnimin “Praktika e Gjykatës Evropianë Për të Drejtat e Njeriut” mbi çështjet disiplinore të magjistratëve” i organizuar nga EURALIUS

Posted on

Programi i BE për asistencën në zbatimin dhe konsolidimin e reformës në drejtësi në Shqipëri, EURALIUS në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, organizoi sot trajnimi me temën “Praktika e Gjykatës Evropiane Për të Drejtat e Njeriut” mbi çështjet disiplinore të magjistratëve”. Në takim […]

AKTIVITETE

Vendimet e marra në mbledhjen plenare, 06.10.2020

Posted on

Në respektim të masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka mbajtur ditën e sotme, mbledhjen plenare të radhës përmes platformës on-line Zoom. Mbledhja është zhvilluar në prani të 8 anëtarëve, në mungese të znj. Nurihan Seiti, si dhe në prezencë të përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë […]

AKTIVITETE

Fjala e kryetarit të KLP-së, Gent Ibrahimi në ceremoninë e diplomimit të 16 magjistratëve të Shkollës së Magjistraturës

Posted on

Në kuadër të fillimit të vitit të ri akademik 2020-2021, Shkolla e Magjistraturës ka organizuar ditën e hënë, 5 Tetor ceremoninë e diplomimit të 16 magjistratëve, 14 prej tyre ne profilin gjyqtar dhe 2 në profilin prokuror, që përfunduan studimet në programit e formimit fillestar për vitet akademike 2017-2020 dhe 2018-2020. Aktiviteti u zhvillua në […]

AKTIVITETE

Këshilli i Lartë i Prokurorisë harton Planin Strategjik 2021-2024

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizoi ditën e enjte në 1 Tetor në Valbonë një takim me qëllim vlerësimi të objektivave të miratuara për vitin 2020 dhe përgatitjen e Planit Strategjik 2021–2024. Në takim morën pjesë anëtarë të Këshillit, këshilltarë ligjorë dhe një pjesë e administratës së Këshillit. Kjo strategji do të përcaktojë objektivat e […]

AKTIVITETE

Vendime të marra gjatë seancës plenare, 30 shtator 2020

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot në mesditë mbledhjen plenare të radhës në të cilën shqyrtoi disa çështje të rëndësishme. Seanca plenare është organizuar on-line në lidhje Zoom me të gjithë anëtarët e Këshillit, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT, në kushtet e distancimit social si rezultat […]

AKTIVITETE

Këshilli i Lartë i Prokurorisë përgatit Strategjinë e Komunikimit 2021-2024

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në bashkëpunim me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes organizoi paraditen e sotme seminari me temën “Qasja strategjike në Komunikimin me Publikun”. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë me pjesëmarrjen e kreut të këtij institucioni, z. Gent Ibrahimi, anëtarëve të Këshillit dhe administratës. Në […]

AKTIVITETE

Vendime të marra gjatë seancës plenare, 23 shtator 2020

Posted on

Pas diskutimeve mbi draftin e përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, Këshilli ka miratuar në unanimitet “Rregulloren mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionin e Drejtuesit në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm”. Kjo rregullore përbën një hap vendimtar në drejtimin e ndërprerjes së caktimeve të përkohshme të prokurorëve në pozicione drejtuese, […]