AKTIVITETE

Këshilli i Lartë i Prokurorisë miraton ngritjen e katër komisioneve.

Posted on

27 Dhjetor 2018 Ditën e djeshme, janë ngritur komisionet që do të planifikojnë buxhetin e prokurorive, do të vlerësojnë karrierën e prokurorëve dhe anët profesionale, si edhe do të marrin masa disiplinore kur duhet ndaj tyre. I pari që u ngrit ishte Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe i Administrimit të Buxhetit.

AKTIVITETE

KRIJOHET KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË

Posted on

Më datë 11 dhjetor 2018 u mbajt seanca e parë plenare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë . Gjatë kësaj seance u zgjodh Kryetari i KLP- së dhe u përcaktuan mandatet e secilit anëtar të këtij institucioni.