Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 14.01.2022

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 14.01.2022, mbledhjen plenare të radhës në praninë e të gjithë anëtarëve. Me votë unanime, Këshilli vendosi caktimin e përkohshëm të znj. Irena Çunoti, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, për periudhën nga 20.01.2022 – 19.04.2022. Këshilli […]

KLP shtyn për herë të dytë seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 10.01.2022, seancën dëgjimore mbi procedimin disiplinor nr. 2346 prot., datë 29.10.2021, ardhur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në ngarkim të magjistrates{…}, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {…}. Seanca u zhvilluanë praninë e 7 (shtatë) anëtarëve, në mungesë z. Sokol Stojani, […]

KLP dhe KLGJ organizuan Mbledhjen e parë të Përbashkët Vjetore

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, më 29.12.2021, në ambjentet e Hotelit “Mak Albania” (ish Sheraton), u zhvillua Mbledhja e Parë e Përbashkët Vjetore midis Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. Të pranishëm ishin përfaqësues të nivelit të lartë nga institucionet e Presidentit të Republikës, Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit, Gjykatës […]

KLP shtyn seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 28.12.2021, seancën dëgjimore mbi procedimin disiplinor nr. 2346 prot., datë 29.10.2021, ardhur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në ngarkim të magjistrates{…}, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {…}. Seanca u zhvillua nën drejtimin e Zv/ Kryetarit të Këshillit, z. Alfred Balla […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 20.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 20.12.2021, mbledhjen plenare të radhës, në  praninë e të gjithë anëtarëve. Me propozim të z. Gent Ibrahimi dhe z. Bujar Sheshi, dhe me miratimin unanim të anëtarëve të Këshillit, rendit të ditës iu shtuan dy çështje, për diskutim dhe miratim. Këshilli vendosi të caktojë relatorin për procedurën […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë mirëpret tre anëtarët e rinj nga radhët e prokurorëve

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, më 17.12.2021, Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizoi një ceremoni mirëseardhjeje me rastin e fillimit të detyrës së anëtarëve të rinj të Këshillit, të zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve, e cila u zhvillua më datë 15.10.2021. Tre anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë z.  Sokol Stojani nga Prokuroria […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 17.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 17.12.2021, mbledhjen plenare të radhës  në  praninë e të gjithë anëtarëve, ku ishin të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe programi i asistencës OPDAT. Këshilli vendosi miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit, znj. Ervisa Hyka, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 13.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 13.12.2021, mbledhjen plenare të radhës. Pas vlerësimit e të 3 (tre) kandidatëve-prokurorë, z. Alfred Shehu, z. Elvin Gokaj dhe znj. Sonila Muhametaj (Domi), të cilët kanë aplikuar për dy vende vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Këshilli vendosi renditjen e kandidatëve, […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare, 10.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 10.12.2021, mbledhjen plenare të radhës në prezencë të dhjetë anëtarëve, në mungesë të z. Sandër Beci. Duke iu përmbajtur rendit të ditës, Këshilli shqyrtoi çështjet si vijon: Këshilli vendosi miratimin i raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit z. Erind Reovica, Prokuror në Prokurorinë […]

Kreu i KLP-së, z. Gent Ibrahimi, i pranishëm në hedhjen e shortit për anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED)

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Më 03. 12.2021 janë përzgjedhur me short, në Presidencë, nëntë anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimit në Drejtësi (KED). Këshilli i Lartë i Prokurorisë është përfaqësuar nga Kryetari, z. Gent Ibrahimi. Duke nisur nga 1 janari i vitit të ardhshëm, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të drejtohet nga anëtari i Gjykatës së Lartë, […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 02.12.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 02.12.2021, mbledhjen plenare të radhës, në praninë e 10 (dhjetë) anëtarëve dhe në mungesë të znj. Nurihan Seiti. Këshilli vendosi të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, z. Julian Kristo, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për shkak dorëheqjeje. Dorëheqja i jep efektet […]

KLP i pranishëm në ceremoninë e organizuar me rastin e përfundimit të projektit EURALIUS në Shqipëri.

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Më 02.12.2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, i shoqëruar nga anëtarët e Këshillit, ishin të pranishëm në ceremoninë e organizuar me rastin e përfundimit  të projektit EURALIUS në Shqipëri. Projekti “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” (EURALIUS) është zbatuar në kuadrin e asistencës teknike të Bashkimit Evropian në fushën […]

Kreu i KLP-së, Z. Gent Ibrahimi priti në një takim delegacionin Armen në kuadër të vizitës studimore në institucionet e drejtësisë në Shqipëri

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, në datën 26.11.2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë z. Gent Ibrahimi, i shoqëruar nga znj. Nurihan Seiti,  kryetare e Komisionit të Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale në Këshill, u takua me delegacionin Armen, të përbërë nga përfaqësues të Prokurorisë së Përgjithshme, Këshillit Gjyqësor, Ministrisë së Drejtësisë dhe Komisionit për Parandalimin dhe […]

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë z. Gent Ibrahimi, takim me kryeinspektorët e Rumanisë dhe Portugalisë  

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, priti sot në një vizitë zyrtare kreun e Inspektimit Gjyqësor të Rumanisë, gjykatësin Lucian Netejoru, dhe inspektorin gjykatës Luis Jardim nga Inspektorati i Drejtësisë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor në Portugali. Vizita bëhet në kuadër të projektit të Këshillit të Evropës SEJ III, që ka […]

Njoftim lidhur me akreditimin për ndjekjen e seancave plenare të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Duke marrë shkas nga shkrimi i publikuar më datë 17.11.2021 nga portali Reporter.al me titullin “Praktika e dyerve të mbyllura në KLP cënon rëndë transparencën”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë sqaron të interesuarit, si vijon: KLP ka ndjekur me vëmendje çdo reagim dhe çdo deklaratë publike lidhur me punën e institucionit. KLP është i vetëdijshëm, […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 18.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 18.11.2021, mbledhjen plenare jashtë radhe. Këshilli i Lartë i Prokurorisë, bazuar në nenin 112 të Kodit të Procedurave Administrative, kryesisht, pas konstatimit të gabimeve materiale në dispozitivin e vendimit “Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidates për t’u pranuar në programin e formimit fillestar të shkollës […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 17.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 17.11.2021, mbledhjen plenare të radhës me praninë të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, z. Artur Metani dhe të prokurores znj…….. Këshilli i Lartë i Prokurorisë  vendosi pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për procedimin disiplinor nr.1289/2  prot., datë 07.10.2021  dhe dhënien e masës disiplinore […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 16.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 16.11.2021, mbledhjen plenare të radhës. Këshilli vendosi për vazhdimin e caktimit të përkohshëm, për një periudhë tre mujore, të z. Durim Bedini, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë,  të z. Julian Çafka, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës […]

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi zhvilloi një vizitë pune në Gjykatën Kushtetuese Federale Gjermane dhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ)

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Një delegacion i nivelit të lartë të drejtuesve të institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë nga Shqipëria, zhvilluan në datat 7-12 nëntor, një vizitë në disa prej institucioneve të sistemit gjyqësor në Republikën Federale të Gjermanisë, në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg, si dhe në Bundestagun Gjerman në organizimi i […]

Zv/Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Z. Alfred Balla, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm, Z. Emis Çërava, mori pjesë në seancën dëgjimore për Shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2022” të zhvilluar para Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot në datën 10.11.2021, Zv/Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Z. Alfred Balla, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm, Z. Emis Çërava, mori pjesë në seancën dëgjimore për Shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2022” të zhvilluar para Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, të Kuvendit të Republikës […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 03.11.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 03.11.2021, mbledhjen plenare të radhës. Me propozim të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, Këshilli vendosi për ngritjen në detyrë të z. Petrit Çano, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Shkallës së Parë Krujë, dhe të z. Erjon Shehaj, në pozicionin e Drejtuesit […]

KLP shpreh ngushëllime për ndarjen e parakohshme nga jeta të prokurores Erida Kokonozi

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpreh ngushëllimet e sinqerta për ndarjen e parakohshme nga jeta, në moshën 39 vjeçare, pas një sëmundje të gjatë,  të prokurores Erida Kokonozi, e cila e ushtronte detyrën në Prokurorinë pranë Shkallës së Parë Elbasan. Zonja Kokonozi ka qenë një nga magjistratët e spikatur të sistemit të prokurorisë, e cila […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 25.10.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 25.10.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Këshilli vendosi unanimisht të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për shkak të mbushjes së moshës së pensionit, për z.Shyqyri Duro, me detyrë […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 20.10.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 20.10.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Pasi u njoh me relacionet e përgatitura nga Komisioni Disiplinor dhe me propozimin për caktimin e datës së seancës dëgjimore në lidhje me […]

KLP përshëndet zgjedhjen e tre anëtarëve të rinj nga radhët e prokurorëve

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, në datë 15.10.2021, u zhvillua Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve për zgjedhjen e tre anëtarëve të rinj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e prokurorëve për një mandat 5 vjeçar. Ata do të zëvendësojnë në detyrë tre anëtarë prokurorë të Këshillit, Vatë Staka, prokuror nga  Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë […]

KLP dhe OPDAT zhvillojnë trajnim mbi standardet etike të prokurorëve

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Më 14.10.2021, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në bashkëpunim me Zyrën Tejoqeanike të Zhvillimit, Asistencës dhe Trajnimit Prokurorial (OPDAT) organizuan në ambjentet e Hotel Tirana International, trajnimin mbi Kodin e Etikës së Prokurorit dhe standardet më të mira ndërkombëtare, që udhëzojnë sjelljen etike të tij gjatë dhe jashtë ushtrimit të funksionit. Në këtë aktivitet morën […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizoi në Razëm të Shkodrës, një seminar mbi Rregulloren e Brendshme të Institucionit

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë organizoi në Razëm të Shkodrës, nga data5 deri 7 tetor 2021, një seminar dyditor, kushtuar hartimit tëRregullores së Brendshme, që synon të rregullojë veprimtarinë dhegarantojë mirëfunksionimin e institucionit. Në këtë aktivitet zyrtar morën pjesë Kryetari i Këshillit të Lartë tëProkurorisë, z. Gent Ibrahimi, Zv/Kryetari i Këshillit, z. Alfred Balla,anëtari i […]

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi prezanton Drejtuesin e ri të Prokurorisë së Shkodrës

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Sot, më 5 shtator 2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi i shoqëruar nga anëtari i Këshillit Z. Vatë Staka, zhvilluan një vizitë në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, ku bëri dhe prezantimin e Drejtuesit të ri të kësaj zyre, z. Albert Murçaj. Z. Murçaj u caktua në […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 04.10.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 04.10.2021, mbledhjen plenare të radhës në prani të 10 (dhjetë) anëtarëve dhe në mungesë të z. Moisi Duda. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 23.09.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më datë 23.09.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Me propozim të anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë z. Bujar Sheshi, me 8 vota “pro” dhe […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 16.09.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 16.09.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Pas verifikimeve të kryera nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, mbi plotësimin e kritereve dhe procedurave të ngritjes në […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 03.09.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 03.09.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Pasi u njoh me relacionin e përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, Këshilli vendosi ndërprerjen e caktimit e […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 23.07.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 23.07.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Me propozim të anëtarit të Këshillit, z. Kostaq Beluri, dhe me miratimin e shumicës, rendit të ditës iu shtua […]

Fjala e Kryetarit të KLP-së, z. Gent Ibrahimi, në konferencën “5 vite nga reforma në drejtësi”.

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Konferenca nën logon “5 vite nga reforma në drejtësi” bëri sot bashkë në një tryezë, ministren e drejtësisë Etilda Gjonaj, ambasadorin e BE-së në Tiranë, Luigi Soreca, ambasadoren amerikane Yuri Kim si edhe krerët e institucioneve të reja të drejtësisë. Në fjalën e tij, Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, nënvizoi nevojën […]

Intervistat për vlerësimin e kandidatëve për prokuror në Prokurorinë e Posaçme

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në vijim të procesit të vlerësimit të kandidatëve për prokuror në Prokurorinë e Posaçme, njofton se në datën 23.07.2021 tek Poli i Drejtësisë, duke filluar nga ora 9.00, do të zhvillohen intervistat me kandidatët. Me datë 18.05.2021, KLP ka shpallur dy vakanca për ngritjen në detyrë të prokurorëve në Prokurorinë […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 13.07.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 13.07.2021, mbledhjen plenare në prani të 10 (dhjetë) anëtarëve, në mungesë së znj. Nurihan Seiti. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësueset e Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Këshilli vendosi me votë unanime të vlerësojë të përfunduar […]

Fjala e Kryetarit të KLP-së, z. Gent Ibrahimi, në konferencën “Forcimi i Drejtësisë Penale”

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Gent Ibrahimi: Reforma solli depolitizimin e drejtësisë. Mirëmengjes, Do desha ta filloj me një falenderim për zonjën ministre, e cila pati idenë që të organizojë një seri aktivitetesh në përvjetorin e pestë të reformës në drejtësi. Eshte pikërisht kjo nismë e saj që na sjell sot këtu, dhe na jep mundësine të përcjellim disa mesazhe të rëndësishme, duke përfituar, pse jo, […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 05.07.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 05.07.2021, mbledhjen plenare jashtë radhës, në prani të 10 (dhjetë) anëtarëve (mungonte znj. Esmeralda Keshi) si dhe të përfaqësuesëve të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Bazuar në nenet 148/d pika 4, germa “a”, 149 pika 1, […]

Kreu i KLP-së Gent Ibrahimi në emisionin “Absolut 4”, në televizionin A2 CNN, në drejtimin e gazetares Merita Haklaj

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Gent Ibrahimi: “Duhen bërë ndërhyrje të forta legjislative për të kompensuar humbjet në sistem dhe e vetmja mënyrë është, duke shtuar prurjet në sistem”. I ftuar dje, në emisionin “Absolut 4” në A2CNN, në drejtimin e gazetares Merita Haklaj dhe në praninë e analistëve Afrim Krasniqi dhe Lutfi Dervishi, Kryetari i Këshillit të Lartë të […]

Intervistë e Kryetarit të KLP-së, Gent Ibrahimi, në televizionin Vizion +, me gazetarin Esido Barkaj

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Gent Ibrahimi: Për plotësimin e vakancave të krijuara nga procesin e vettingut, KLP ka propozuar dy ndryshime legjislative konkrete. Pyetje: Rreth 70 përqind e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët paraqiten përpara Vettingut, nuk kanë arritur që të sigurojnë vendin e tyre të punës dhe janë larguar nga sistemi i drejtësisë. Ishte e pritshme kjo situatë […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 29.06.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 29.06.2021, mbledhjen plenare jashtë radhës, në prani të 10 (dhjetë) anëtarëve, në mungesë të Zëvendëskryetarit të Këshillit, z. Alfred Balla. Mbledhja është ndjekur nga përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Me propozim të anëtarëve të […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe OPDAT, organizuan trajnimin mbi Kodin e Etikës së Prokurorit

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në bashkëpunim me Zyrën Tejoqeanike të Zhvillimit, Asistencës dhe Trajnimit Prokurorial (OPDAT), organizuan sot, në qytetin e Durrësit, një trajnim mbi Kodin e Etikës së Prokurorit dhe standardet më të mira ndërkombëtare, që udhëzojnë sjelljen etike të tij, gjatë dhe jashtë ushtrimit të funksionit. Në këtë aktivitet morën pjesë anëtarë […]

Intervistë e Kryetarit të KLP-së, Gent Ibrahimi, në emisionin Top Talk, në televizionin Top Channel, me gazetarin Denis Dyrnjaja.

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Gent Ibrahimi: “Duhet zgjidhje legjislative për plotësimin e vakancave të shkaktuara nga procesi i vettingut”. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, mori pjesë në forumin e organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, i cili, në kuadër të zbatimit të projektit “Drejt një eficence dhe integriteti më të mirë të Këshillit të […]

Kreu i KLP-së, Gent Ibrahimi, mori pjesë në takimin e organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, mbi monitorimin e institucioneve të drejtësisë.

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Gent Ibrahimi: ”Rezultati  i monitorimit tuaj është i vyer për Këshillat, dhe ne duam të dëgjojmë mendimet e shoqërisë civile, për t’i përfshirë ato në politikat tona institucionale”. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, në kuadër të zbatimit të projektit “Drejt një eficence dhe integriteti më të mirë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë […]

Vendime të marra në mbledhjen plenare të datës 22.06.2021

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 22.06.2021, mbledhjen plenare jashtë radhës, në prani të të gjithë anëtarëve dhe të përfaqësuesëve të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. Bazuar në nenet 148/d pika 4, germa “a”, 149 pika 1, 149/a, pika 1, germa “b”, […]

Kryetari i Këshillit, Z. Gent Ibrahimi priti në takim Ambasadorin e Delegacionit të Bashkimit Evropian, Z. Luigi Soreca

Posted Posted in AKTIVITETE, PËR MEDIAT

Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit Evropian, Z. Luigi Soreca, vizitoi sot mbasdite Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe zhvilloi një takim me Kryetarin e Këshillit, Z. Gent Ibrahimi. Në kuadër të reformës së fundit legjislative e cila ka për synim forcimin e eficencës në sistemin e drejtësisë, Z. Soreca dhe Z. Ibrahimi diskutuan lidhur me […]