NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATËT E RINJ PËR PROKURORË

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në seancën plenare të datës 30.09.2020 me vendimin nr. 205, miratoi shpalljen e vendeve të lira për emërimin e magjistratëve të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2019 – 2020. Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e gjeni në faqen zyrtare, në rubrikën e Vendimeve dhe Akteve Administrative. […]

OPINIONE MBI KANDIDATËT QË KANË APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

OPINION MBI KANDIDATIN Z. ARJAN MUÇAJ OPINION MBI KANDIDATIN Z. ARTUR CARA OPINION MBI KANDIDATIN Z. ERION PANO OPINION MBI KANDIDATIN Z. MIHALLAQ BLETA OPINION MBI KANDIDATIN Znj. ORNELA RRUMBULLAKU OPINION MBI KANDIDATIN Znj. VITJUNA MATA OPINION MBI KANDIDATIN Znj. DANIELA SULAJ OPINION MBI KANDIDATIN Z. ERJON SHQARRI OPINION MBI KANDIDATIN Znj. MARSIDA FRASHERI OPINION […]